Z historie
Odkazy
Balza
Model-frekvence
Čmelák Z-37
Caproni Ca.3
Albatros C.III
Fokker Dr.I
MiniCorado
MiniCorado 2
Bücker
Spitfire
FanMax review
Junior review
Joy HLG review
Argo review
Champion/Svist
Vermont Belle
Spion
Bendy 280
Vespid
Dílnička
Elektronika
1.     Balza -co to je???
Balza (Ochroma lagopus) je dřevo stromu z vlhkých tropů. Strom roste na Antilských ostrovech, ve Střední Americe, i v severní části Jižní Ameriky. Strom roste velmi rychle. Po půl roce růstu může mít už průměr kmenu 4cm a výšku až 4m. Vzrostlý strom dosahuje výšky 25m a kmen průměr téměř 1metr. Nejlepší kvality dřeva však dosahuje v období 6-10 let od vysazení. Dřevo je bílé, někdy s lehkým červenavě skořicovým odstínem a hedvábným leskem. Cévy jsou na příčném řezu dobře patrné i pouhým okem. Dřeňové paprsky jsou úzké i široké, na všech řezech dobře patrné. Dřevo je velmi lehké, elastické a měkké. Používá se jako výplňový materiál leteckých konstrukcí, v modelářství, izolační materiál, atd.
2.     Balza -dělení
Balza má široké rozpětí měrné hmotnosti. Pohybuje se od 50 až do 300kg/m3. V podstatě je možné tvrdit, že čím vyšší je hmotnost, tím vyšší pevnost balza má. S tím souvisí i tvrdost balzy. Do lehké uděláte snadno rýpanec nehtem, do těžké -těžko. Lehkou balzu lze snadněji řezat. Balzu tedy třídíme na lehkou, střední, těžkou. Nebo případně na měkkou, střední, tvrdou. Pro modelářské účely lze třídit balzu ještě podrobněji: velmi lehká, lehká, střední, tvrdá, velmi tvrdá. Záleží na zpracovatelích a prodejcích balzy. Lze se setkat nejen s označením druhu balzy, ale i s číselným označením její měrné hmotnosti. Pro pevnost dřeva je velmi důležitý způsob řezu. Ten lze poznat podle orientace let dřeva. Pozor však na leta dřeva balzy. Jak jsem byl upozorněn, nemá letokruhy tak, jak je zvykem u dřevin rostoucích u nás. Známe tři základní způsoby řezu:
1. Radiální- léta dřeva jsou napříč. Takovéto dřevo má dobré vlastnosti pro ohyb. Jeho pevnost v ohybu je tím malá.
2. Tangenciální- neboli zrcadélková. Na ploše balzy je možné vidět zrcadélka, které vytváří léta dřeva. Takovéto dřevo má vyšší pevnost v ohybu.
3. Šikmo řezané- takto řezaná balza je kombinací předchozích dvou typů.
Jedná se o základní rozdělení. V praxi se více setkáváme s řezem takovým, že část dřeva je jasně jeden typ, ovšem postupně přechází k typu druhému. Při stavbě modelu je velmi důležité, jaký typ i hmotnost dřeva je použitý pro daný konstrukční díl modelu.
3.     Balza -použití
Jednoznačně se nedá říci jakou balzu na kterou část modelu použít. Záleží na velikosti a typu modelu, druhu pohonu, atd… Proto tyto informace jsou pouze k orientaci pro použití při stavbě:
Nejlehčí balza (50-80g/m2) -používá se především při stavbě velmi malých modelů (žebra, ocasní plochy, plná křídla). U větších motorových modelů ji lze použít jako výplně, případně pro imitaci různých dílů letadla, kde nejde o pevnost.
Lehká balza (80-120g/m2) -u modelů malých (do 200g) se používá pro náběžné hrany křídel, podélníky a výztuhy. U větších modelů ji lze použít především jako potah křídel, dále pak na odtokové hrany, příhradovou konstrukci lehkých modelů.
Střední balza (120-150g/m2) -u velmi malých modelů již využití nenachází. U malých modelů větroňů jako nosníky, u modelů větších nachází využití pro náběžné hrany, žebra, potah náběžných částí křídel a konstrukčních křídel.
Těžká balza (150 a víc)-u velmi malých modelů je možné ji použít jako trup. U větších modelů na všechny části, kde je třeba vyšší pevnosti -nosníky křídel, příčky, náběžné hrany, pevná žebra ve středu křídel…
A samozřejmě je velmi důležité vybírat nejen podle hmotnosti, ale také podle let dřeva!!! Budeme li balzu ohýbat, je výhodnější řez radiální. Na žebra modelu samozřejmě zase řez tangenciální. A tak lze pokračovat dál…